Vážená klientka, Vážený klient

od 1. augusta 2016 dochádza k zmene v súvislosti s poskytovaním služieb aplikácie easyDoklad.
K tomuto dátumu končí jej prevádzka a technická podpora. Pre klientov easyDokladu ponúkame možnosť prejsť do vylepšenej aplikácie slimDoc.

SlimDoc je prepracovaným a vylepšeným nástupcom easyDokladu. Ponúka rovnaké portfólio služieb, no na modernejšej a bezpečnejšej úrovni.
Okrem už samozrejmého elektronického spracovania bločkov a faktúr či rýchlej fakturácie, medzi hlavné výhody slimDocu patria:

Responzívny dizajn a krajšie prostredie
Zrýchlenie a stabilizácia softwaru
Oprava chýb
Automatická pravidelná fakturácia
Zasielanie upomienok partnerom o blížiacom sa termíne splatnosti faktúr
Aktívna technická podpora
Stiahnite si novú aplikáciu slimDoc z Google play alebo App store
google play logo app store logo

Tešíme sa na Vás v novej aplikácii slimDoc.sk

Váš slimDoc Team